Om oss

Axelbandet är Åbo Akademis bästa (och enda) big band. Axelbandet är ursprungligen en teknologorkester, men numera omfattar denna studentorkester även medlemmar från övriga ämnen inom Åbo Akademi, samt studerande från andra högskolor (Novia, Turun Yliopisto) och allmänt intresserade musikanter. Orkestern grundades 23.03.1957, vilket innebär att bandet redan existerat i över 50 år.

Vår repertoar omfattar en mängd olika musikstilar (så som jazz, swing, funk och t.o.m. pop) framfört i bigbandtappning.

 

60-års jubileum

Nu när Axelbandet fyller 60 år så blir det stort kalas på Kåren! Alla som varit med i Axelbandet i tiderna är varmt välkomna, både på själva festen och att delta i programmet. Vi håller på och försöker upprätta ett register över alla som varit med för att komma i kontakt med dem och bjuda in dem till festligheterna. Du kan ju börja med att registrera dig själv och även uppmana dina gamla spel-kamrater och roadare att registrera sig!

Väl mött!

/Håkan "SB" Lövdahl

 

Klicka här för att registrera dig i Axelbandets medlemsmatrikel!